آرزو دلیل بر استعداده

آرزو دلیل بر استعداده  یعنی اگه میخای…یعنی حتما میرسی…

ولی باید بخای ، نه ادای خواستن رو در بیاری

این فیلم الهی قمشه ای حسابی به دلمون چسبید.

گفتیم برا شما هم بذاریم…

هر کسی شاید تو دلش هزار اگه و ای کاش داشته باشه……