با سلام.

همکاران و مشتریان گرامی

ام دی اف سفید و رنگی ارتا رسید .

۰۹۱۳۱۱۹۷۱۷۲

۰۳۱۳۵۵۸۱۰۹۰

۰۳۱۳۵۵۸۱۰۹۱