هایگلاس واریو ساخت شرکت واریو ترکیه می باشد.

هایگلاس های واریو جز یکی از برترین گروه های هایگلاس در ایران شناخته می شوند.

هایگلاس های واریو  ، هایگلاس ایشیک و ای جی تی جز سه گروه شناخته شده در ایران می باشند.

تنوع رنگ و مشابهت رنگ بسیاری در این سه گروه هایگلاس مشاهده می شود . به نحوی که میتوان مشابه هر رنگ را در دسته رنگ دیگر یافت .

 

 

 

دانلود کاتالوگ رنگ